Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

Žáci a studenti všech typů škol

 • Zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb a doporučování podpůrných opatření
 • Pomoc a doporučení při výukových a výchovných problémech
 • Posouzení speciálních schopností, zájmů, stylů učení
 • Poradenství při problémech v adaptaci na základní nebo střední školu
 • Posouzení mimořádného nadání
 • Diagnostika specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • Diagnostika specifických poruch chování
 • Reedukace specifických poruch učení pro klienty se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poradenství při uvažované změně školy
 • Konzultace při ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání
 • Poradenství a prevence týkající se rizikového chování (šikana, závislosti aj.)
 • Kariérové poradenství, zjišťování profesní orientace žáků a studentů
 • Posouzení studijních předpokladů uchazečů o víceletá gymnázia
 • Logopedické konzultace k řečovému vývoji, případné doporučení k logopedovi
 • Konzultace vztahů a klimatu ve třídě

 

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015-2023

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo