Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

O nás

Upozornění pro rodiče/zákonné zástupce a dospělé klienty naší poradny:
PORADNA JE V PROVOZU

Žádáme, abyste v rámci prevence rizik přenosu COVID-19 důsledně dodržovali následující:

  • nevstupujte do budovy v případě respiračního onemocnění nebo i jen zvýšené teploty (nad 37,0 °C) dítěte či dospělého, poradenská služba vám nemůže být poskytnuta;
  • nezletilé dítě doprovází pokud možno pouze jeden zákonný zástupce;
  • dospělý i dítě má při sobě čistou roušku/respirátor, které si neprodleně nasadí na ústa i nos dle pokynů pracovníků poradny nebo dle vyvěšených instrukcí;
  • dospělý i dítě během celé návštěvy (včetně čekáren) udržuje min. dvoumetrový odstup od dalších osob;
  • dospělý i dítě provede po vstupu do poradenské místnosti dezinfekci rukou;
  • dospělý i dítě se během celé návštěvy důsledně řídí pokyny pracovníků poradny.

Děkujeme za akceptaci a spolupráci.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno (KPPPB) je školskou právnickou osobou. Byla zřízena Biskupstvím brněnským jako církevní školské poradenské zařízení a je samostatným právním subjektem ve znění zřizovací listiny č. j.: Ep/1883/2013 ze dne 30. 9. 2013.

Poradna byla zařazena od 1. 9. 2014 do sítě škol a školských zařízení a spadá do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Ve své činnosti se poradna řídí zejména platnou legislativou a předpisy MŠMT a zřizovatele.

Tým pracovníků poradny je tvořen psychology a speciálními pedagogy, kteří se věnují především přímé práci s klienty. Jsme k dispozici dětem od 3 let věku, mládeži, jejich rodičům/ zákonným zástupcům, pedagogům a další odborné i laické veřejnosti.

Naše služby jsou bezplatné, pokud není u konkrétní služby uvedeno jinak.

 

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo