Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

O nás

„Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty: svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu…“

~ Matka Tereza ~

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno (KPPPB) je školskou právnickou osobou. Byla zřízena Biskupstvím brněnským jako církevní školské poradenské zařízení a je samostatným právním subjektem ve znění zřizovací listiny č. j.: Ep/1883/2013 ze dne 30. 9. 2013.

Poradna byla zařazena od 1. 9. 2014 do sítě škol a školských zařízení a spadá do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Ve své činnosti se poradna řídí zejména platnou legislativou a předpisy MŠMT a zřizovatele.

Tým pracovníků poradny je tvořen psychology a speciálními pedagogy, kteří se věnují především přímé práci s klienty. Jsme k dispozici dětem od 3 let věku, mládeži, jejich rodičům/ zákonným zástupcům, pedagogům a další odborné i laické veřejnosti.

Naše služby jsou bezplatné, pokud není u konkrétní služby uvedeno jinak.

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015-2023

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo