Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

Ochrana osobních údajů

Zaměstnanci poradny jsou vázáni mlčenlivostí. Veškeré informace o klientech, které pracovníci získají během diagnostické, poradenské, preventivní, intervenční nebo jiné práce s klientem jsou přísně důvěrné, stejně tak jako informace obdržené z jiných institucí.

Předání osobních a citlivých informací je dle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů možné pouze na základě písemného souhlasu klienta (rodiče, zákonného zástupce). Výjimku tvoří vyhovění zákonem stanoveným orgánům a také standardní předávání doporučení z posouzení speciálních vzdělávacích potřeb příslušné škole.

Na pracovníky poradny se vztahuje oznamovací povinnost v případech uvedených v § 367 a § 368 Zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku.

PRACOVNÍ DOBA

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
8:00 – 16:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo