Křesťanské hodnoty
Otevřenost
Respekt ke klientovi
Diskrétnost
Odbornost
Nestrannost

Naši klienti

„Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější. Buďte živým výrazem Boží dobroty: svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu, přízní ve vašem pozdravu…“

~ Matka Tereza ~

Klientem poradny se může stát:

  • Dítě či dospívající, pokud jeho zákonný zástupce o služby KPPPB požádá.
    (Pro krizovou intervenci není souhlas zákonných zástupců nezbytný.)
  • Žák/student starší 18 let.
  • Rodič nebo zákonný zástupce, pedagog.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno je zaměřena především na spolupráci s církevními školami, školskými zařízeními a dalšími organizacemi a institucemi pečujícími o děti, mládež a rodinu.

Poradna je určena v první řadě klientům, pro které je významný křesťanský postoj k výchově a vzdělávání, ale je otevřena spolupráci se všemi státními i soukromými školami, státními institucemi a s dalšími zájemci bez rozdílu.

Našim klientům nabízíme pomoc při zvládání zátěžových a problémových stavů, které mohou ovlivnit jejich prožívání, chování, zdravý vývoj a prospívání, a to vše ve vztahu ke vzdělávacímu procesu.

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

PO
ÚT
ST
ČT
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:30

KONTAKTY

www.kpppb.cz
poradna@kpppb.cz
+420 739 450 034
ID DS: jf59tsb

 

Administrace
Vytvořil Mouser.cz, 2015-2023

Logo Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo Logo

Logo Logo Logo

Logo